יולי – אוגוסט הזמן לטיפול בוורואה

דבורה על פרח

עדכון 20 יולי, בסוף הפוסט

לכבוד הקיץ שהגיע – המלצות לטיפול בוורואה

ושוב הגיע הקיץ ואהד אפיק ושלומי זרחין מוצאים הנחיות לטיפול,
בתחילת הקיץ נראית עלייה מגמתית ברמת הוורואה בכוורות, וגובר הצורך לטפל כנגדה.
רמת הנגיעות אינה אחידה בכל המכוורות ובכל אזורי הארץ – לרוב בדרום הארץ ובמרכזה
יש צורך להתחיל בטיפול מוקדם יותר בעונה; ואילו בצפון הארץ נדרש טיפול במועד מאוחר יותר.

בעבר נהוג היה להשתמש במכוורת בתכשיר אחד במשך כמה שנים ברציפות, עד ש'נשבר',
כלומר עד שהאקריות פיתחו עמידות כנגדו, ואז החלו להשתמש בתכשיר חדש.
נכון להיום נראית ירידה ביעילות הטיפולים השונים, כנראה כתוצאה מהתפתחות עמידות לתכשירים הקיימים,
ולכן יש לבצע החלפות תכופות בין התכשירים, ואין לטפל באותו תכשיר יותר מפעמיים ברציפות.
לרשותנו יש כיום שני תכשירים רשומים: הגלביטרז, שהחומר הפעיל בו הוא אמיטרז; והאפיסטן,
שהחומר הפעיל בו הוא פלוואלינט.
במהלך הקיץ שעבר המלצנו למרבית הכוורנים להשתמש באפיסטן, ולכן לטיפול הקרוב כדאי לעבור
לשימוש בגלביטרז (אמיטרז), בעיקר אם נעשה שימוש בטיפול הקודם באפיסטן (פלוואלינט).

גם למי שהיה מרוצה מתוצאות הטיפול באפיסטן, מומלץ להחליף את סוג הטיפול, כיוון שנראים כבר סימנים ראשונים להתחדשות העמידות לתכשיר זה.
מניסוי שערכנו לאחרונה עולה שהאמיטרז מתפרק במהירות בכוורות. נראה שהחלפת מקלות הגלביטרז באמצע הטיפול במקלות חדשים עשויה לשפר את יעילות הטיפול.

שה"מ – תחום דבורים

קרדיט : עריכה: עדי סלוניקו; גרפיקה: לובה קמינצקי

שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לשלומי,
שלומי זרחין
מדריך מחוזי, תחום גידול דבורים,
שירות ההדרכה והמקצוע,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
דואל: shlomiz@shaham.moag.gov.il

לכל המגדלים שלום רב,

המלצות צוות ההדרכה לטיפול בוורואה בימים אלה הן לטפל בכוורות באמצעות אמיטרז!

אנו מודעים לקושי הקיים בימים אלה להשיג תכשירי אמיטרז, אולם מתוצאות ראשוניות של ניסיונות שאנחנו
עורכים הקיץ עולה שבמכוורות בהן התבצע השנה טיפול בתכשירי פלוואלינט (אפיסטן/מאבריק) התפתחה
עמידות לפלוואלינט ותכשירים אלה אינם יעילים יותר. דיווחים שמגיעים ממגדלים שהתחילו הקיץ טיפול
באפיסטן תומכים בתוצאות אלו. טיפול באפיסטן נכון להיום עשוי להוות פתרון לבעיית הוורואה רק במכוורות
שעדיין לא השתמשו בתכשיר זה במהלך השנה החולפת. מומלץ לערוך ניטור מדגמי במכוורת על ידי עישון
באמיטראז כדי לדעת מה מצב נגיעות הוורואה אצלכם. את העישון כדאי לבצע לפחות שלושה שבועות
לאחר הכנסת המקלות.

חשוב להדגיש שמדובר בתוצאות ראשוניות בלבד, אולם אנו רואים חשיבות רבה להתריע על הבעיה
שעשויה להתעורר. עם סיום ניסיונות הקיץ נשלח סיכום מפורט של התוצאות.

בברכה,

צוות ההדרכה.

השאר תגובה