Varroa Mite Destructor – טפיל הוורואה

Varroa Mite Destructor - טפיל הוורואה

אקרית הוורואה, סכנה לדבורה באנגלית נקרא טפיל הוורואה Destructor (נשמע כמו ההרסני) ואכן כך הוא, הטפיל אומנם אינו הורג את הדבורה בתוך הכוורת, אך עצם היותו טפיל כבר משלב הרימה, גורם לבקיעת דבורים קטנים, חלשים, מעוותים ומשמש כנשא לוירוסים וחיידקים. התפשטות גבוהה של הטפיל בכוורת גורמת להחלשות הדבורים ומשם הדרך להידבקות בוירוסים קצרה. חלק מהדבורים תבקענה עם…

קרא עוד